Kracht van Limburg-tournee groot succes

Grote belangstelling voor grande finale ‘De kracht van Limburg. NETwerk in uitvoering!’

Op 29 juni jl. vond in de met ruim 500 gasten goed gevulde voormalige SIF-fabriek in Panningen de ‘grande finale’ plaats van de tournee ‘(Net)werk in uitvoering! - De kracht van Limburg, de kracht van het kleine’. De manifestatie vormde de afsluiting van de tournee, die in juni negen locaties in Limburg aandeed. Van Gennep op 1 juni, via Venlo, Maastricht (2x), Heerlen, Sittard, Venray, Roermond naar Panningen. Telkens gingen burgers en professionals met debatten en werksessies en steeds aangevuld met optredens van regionaal talent, aan de slag met de thema’s van de provinciale Sociale Agenda: leren, werken, gezondheid. De tournee legde zo het fundament onder De Vereniging Limburg, waarin burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden verder samenwerken aan een vitaler Limburg, met nadrukkelijk aandacht voor het laten meedoen van Limburgers in kwetsbare posities.

Verkenners
Het ging steeds om ontmoeten, inspireren, meedenken en meedoen. Daartoe doken op verzoek van de provincie Limburg negen maanden geleden zes ‘verkenners’ Limburg in. Anita Bastiaans, Ben van Essen, Ellen Janssen, Wil Rutten, Tjeu Seeverens en Bart Temme haalden in vele gesprekken boven water wat er al allemaal gebeurt om Limburg vitaler te maken en waar het nog schort aan initiatieven en oplossingen om problemen op het gebied van leren, werken en gezondheid op te lossen. Successen werden gedeeld en vraagstukken besproken. Met als doel ervoor te zorgen dat Limburg voortaan zaken anders gaat doen in het sociale domein om tot de beoogde vitale provincie te komen die het wil zijn in 2025.

Vitaler Limburg
Hoe de provincie ervoor staat, is mede vervat in een tijdens de slotmanifestatie in Panningen gepresenteerd lijvig magazine: ‘Limburg, waar het bloeit, waar het kraakt’. Daarin zijn naast de conclusies en aanbevelingen van de verkenners ook vele aansprekende verhalen opgetekend van alle plekken waar met passie, verve en creativiteit vorm wordt gegeven aan dat vitale Limburg. Mooie voorbeelden daarvan passeerden ook in Panningen de revue, ingeleid door een talkshow met Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn, Jan Zuidam, voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging namens Ondernemend Limburg, Maria Jansen, coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid van Maastricht University, Bert Nelissen, voorzitter Innovo en Vince Meens namens de Brightlands Smart Services Campus. Uit hun woorden werd duidelijk dat zij als representanten van de diverse maatschappelijke partners vergaande samenwerking en een integrale aanpak cruciaal achten om dat vitale Limburg te realiseren.

Conferentie-festival
De gepresenteerde digitale ‘Limburgse parelkaart geeft mooi aan waar al die vernieuwende vitaliteitsprojecten zich nu al bevinden. Na de kick-off van de nieuwe samenwerking voor burgerinitiatieven tussen de provincie, het Kansfonds (dat mensen helpt om te zien naar kwetsbare medeburgers) en het Oranje Fonds (dat sociale initiatieven ondersteunt) was er een muzikaal intermezzo met deelname van Gouverneur Theo Bovens op trombone. Gedurende de in festivalsfeer gegoten conferentie was er ruimte om in de fabriekshal de stands van bijzondere en inspirerende projecten te bezoeken en te netwerken, vonden er meer dan 35 workshops plaats, was er een spetterende modeshow en waren er op het hoofdpodium diverse inhoudelijke pitches over het sociale domein, ondersteund door filmbeelden, van o.a. Verbindend Leiden, Huis voor de Zorg, Institute for Positive Health, Ondernemend Limburg, 4Limburg en Vernieuwend Onderwijs. Diverse filmpjes (en aanvullende informatie) staan op www.devereniginglimburg.nl

Oogst
De dag werd afgesloten met een rondje door de volle zaal om te zien welke nieuwe verbindingen tijdens deze inspirerende dag gelegd zijn. Met als hamvraag: wat ga jij morgen doen om Limburg vitaler te maken? De oogst was zeer hoopgevend: vele vervolgontmoetingen tussen partijen zijn toegezegd, om van elkaar te leren of om te gaan samenwerken. Tevens lijkt het duidelijk dat De Vereniging Limburg echt tot wasdom komt, want veel bestuurders, leidinggevenden en ondernemers gaven aan het stokje van de verkenners te gaan overnemen. Zeker ook de kernpartners Huis voor de Zorg, Intistute for Positive Health, 4Limburg, Coöperatie verbindend leiden, Duurzaam Door en Ondernemend Limburg zien hierin een grote verantwoordelijkheid voor zichzelf. De provincie kan daarbij een rol vervullen als verbinder en facilitator. Samen zullen al de aanwezige partijen op deze wijze de door de verkenners geschetste vier grote uitdagingen voor een vitaal Limburg – groei voor iedereen, aan de slag met de jongeren, een gezonde samenleving en nieuw (verbindend) leiderschap – met kans op succes aan gaan en tot bloei brengen.

Overzicht

Over het VN Verdrag gesproken …

Datum: 11 aug 2017
UITNODIGING

Een jaar geleden is het VN Gehandicaptenverdrag geratificeerd. Dat is een mijlpaal! Hiermee heeft de inzet voor een inclusieve samenleving een mensenrechtelijk kader gekregen en een juridische basis. Het geeft ons een instrument... Lees verder >>

Training ambassadeurs VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Datum: 11 juli 2017
Training ambassadeurs VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Hoe kun je als ambassadeur of anderszins geïnteresseerde het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uitleggen, zodat het bij de luisteraars het meeste effect heeft en liefst, dat ze... Lees verder >>

Limburg; waar het bloeit, waar het kraakt

Datum: 05 juli 2017
Limburg; waar het bloeit, waar het kraakt Het begon in augustus 2016 met een vraag van gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen aan zes provinciegenoten met een verschillende achtergrond. ‘Willen jullie verkenner voor ons zijn? Peil eens in de provincie wat er na twee jaar Sociale Agenda in... Lees verder >>

Kracht van Limburg-tournee groot succes

Datum: 04 juli 2017
Kracht van Limburg-tournee groot succes Grote belangstelling voor grande finale ‘De kracht van Limburg. NETwerk in uitvoering!’ Op 29 juni jl. vond in de met ruim 500 gasten goed gevulde voormalige SIF-fabriek in Panningen de ‘grande finale’ plaats van de tournee ‘(Net)werk in uitvoering!... Lees verder >>

Huis voor de Zorg introduceert handige app Keukentafelgesprek

Datum: 13 juni 2017
Huis voor de Zorg introduceert handige app Keukentafelgesprek Om mensen te helpen om zich goed voor te bereiden op een keukentafelgesprek heeft het Huis voor de Zorg een app ontwikkeld. De app Keukentafelgesprek is een handig hulpmiddel, dat voortbouwt op de brochure ‘Alles om te weten en... Lees verder >>

Uitnodiging manifestatie ‘De kracht van Limburg. Netwerk in uitvoering!

Datum: 29 mei 2017
Uitnodiging manifestatie ‘De kracht van Limburg. Netwerk in uitvoering!
Ontmoeten, inspireren, meedenken en meedoen.
Daar draait het om tijdens de manifestatie ‘De kracht van Limburg. Netwerk in uitvoering!’, op 29 juni 2017 in de SIF-Fabriek te Panningen van 14.00 -19.00... Lees verder >>

Coalitie voor Inclusie start project ‘VN Ambassadeurs aan de slag’

Datum: 08 feb 2017
Coalitie voor Inclusie start project ‘VN Ambassadeurs aan de slag’ De Coalitie voor Inclusie start een nieuw project om het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap waar te maken: 'VN Ambassadeurs aan de slag'. De komende 1,5 jaar gaat de Coalitie VN Ambassadeurs werven,... Lees verder >>

Verhalen over ervaringen met zorg in het buitenland

Datum: 16 dec 2016
Verhalen over ervaringen met zorg in het buitenland  In het kader van de Europese dag van de rechten van de patiënt (18 april) komt het Huis voor de Zorg graag in contact met mensen die een of meerdere ervaring(en) hebben met zorg in het buitenland én die hun verhaal graag met anderen... Lees verder >>

Flore Brummans wint 'Meer dan handen vrijwilligersprijs'

Datum: 16 dec 2016
Flore Brummans wint 'Meer dan handen vrijwilligersprijs'
De Broekriem, Voedsel Loket Almere en Flore Brummans van stichting Wilskracht, zijn de gelukkige winnaars van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016. Al vele jaren werkt het Huis voor de Zorg samen met Stichting Wilskracht,... Lees verder >>

Brochure keukentafelgesprek vernieuwd

Datum: 28 nov 2016
Brochure keukentafelgesprek vernieuwd De brochure ‘Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek’ is vernieuwd. Er is, onder meer, informatie toegevoegd over ‘Positieve gezondheid’. De gewijzigde herdruk is vanaf  december beschikbaar via het Huis voor de... Lees verder >>BrowseAloud: Klik op de oranje button voor de voorleesfunctie

 

facebook-logotwitter-bird3youtubehome

klantgericht org

Gesubsidieerd door

logo prov limburg

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook