Op vrijdag 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen gaf in de voormalige steenfabriek Plinthos in Schinnen het formele startschot met de onthulling van de slogan ‘Limburg Positief Gezond’. Het Actiecentrum is een belangrijke stap in het streven van Limburg naar de gezondste regio van Nederland.

Het Actiecentrum Limburg Positief Gezond ondersteunt en faciliteert initiatieven en activiteiten rondom Positieve Gezondheid. Het doel is om problemen van achterblijvende participatie en gezondheidsachterstand te adresseren en om te buigen tot een beweging van sociale innovatie en positieve gezondheid. Zodat (zorg)organisaties en gemeenten met concrete activiteiten aan de slag gaan. Het actiecentrum is via een samenwerking van Zuyd Hogeschool, de GGD Limburg-Noord, de GGD Zuid Limburg en het Huis voor de Zorg tot stand gekomen. Het Institute for Positive Health ondersteunt het actiecentrum met het inspireren, verbinden en versnellen om de beweging Positieve Gezondheid in Limburg te realiseren.

‘Hiermee zetten wij koers naar een gezonder Limburg’
De ambitie van het actiecentrum Limburg Positief Gezond is vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen, vanuit het concept Positieve Gezondheid. Hierbij is het doel om te komen tot veerkrachtige en zelfstandige burgers die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn van de Provincie Limburg: “Hiermee zetten wij koers naar een gezonder Limburg. We hopen dat iedereen zich hierdoor laat inspireren. De goede samenwerking waarin dit centrum tot stand is gekomen schept in elk geval veel vertrouwen.”

Een van de kartrekkers van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond is Carl Verheijen, oud Olympisch medaillewinnaar schaatsen, en huidig directeur van het Institute for Positive Health: “Dit past perfect in onze drive; focus op gezondheid, niet op de zorg. Want goede gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn, juist de positieve benadering spreekt mij enorm aan.”

Positieve gezondheid
Niet alleen een gezond lichaam, maar ook leuk werk, zinvolle dagbesteding, prettige woonbuurt en maatschappelijke participatie zijn belangrijk voor het welbevinden. Binnen het concept Positieve Gezondheid wordt gezondheid gezien als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Het is een invalshoek die verder gaat dan alleen niet-ziek zijn, het gaat vooral om gezond te blijven. Met het gespreksinstrument mijn Positieve Gezondheid kunnen burgers en professionals zelf het gesprek voeren en kennis maken met Positieve Gezondheid om er in de praktijk mee aan het werk te gaan.

Overzicht

Inspiratiesessies Limburg Positief Gezond

Datum: 22 nov 2017
Het Actiecentrum Limburg Positief Gezond organiseert ELKE maand drie gelijke inspiratiesessies gericht op een specifiek thema. De uitstekende gelegenheid om je te laten inspireren, de verbinding met elkaar op te zoeken en positieve gezondheid nog breder in de praktijk te brengen.
De inspiratiesessies... Lees verder >>

Gemeente Brunssum ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ van Limburg in 2017

Datum: 31 okt 2017
Op dinsdagavond, 24 oktober is de Gemeente Brunssum door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) uitgeroepen tot ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ van Limburg in 2017. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Horst aan de Maas, de gemeente die vorig jaar de eretitel ontving. Er waren... Lees verder >>

App Keukentafelgesprek voor smartphones én tablets

Datum: 26 okt 2017
De app Keukentafelgesprek helpt mensen die zich voorbereiden op een keukentafelgesprek. De door het Huis voor de Zorg ontwikkelde app bevat veel praktische informatie en tips. Daarnaast is het een hulpmiddel bij het maken van een (digitaal) persoonlijk plan. Handig om bij de hand te hebben... Lees verder >>

Oproep naar ervaringen met zeldzame ziekten

Datum: 12 okt 2017
EMRaDi – Een pilot project in de Euregio Maas-Rijn

Om de bestaande grensoverschrijdende gezondheidszorg te verbeteren voor patiënten met zeldzame aandoeningen, zijn de EMRaDi projectpartners op zoek naar patiënten, naasten en zorgverstrekkers. Aan de hand van interviews en focusgroepen... Lees verder >>

App Keukentafelgesprek voor smartphones én tablets

Datum: 11 okt 2017
De app Keukentafelgesprek helpt mensen die zich voorbereiden op een keukentafelgesprek. De door het Huis voor de Zorg ontwikkelde app bevat veel praktische informatie en tips. Daarnaast is het een hulpmiddel bij het maken van een (digitaal) persoonlijk plan. Handig om bij de hand te hebben... Lees verder >>

Uitnodiging symposium ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’

Datum: 29 sept 2017
Op donderdagmiddag, 2 november organiseert het Huis voor de Zorg in Abdij Rolduc in Kerkrade het symposium ‘Positieve Gezondheid en IK Positieve Gezond!’. Tijdens het symposium zult u het gedachtengoed van Positieve Gezondheid horen, zien en doorleven. Ook wordt u uitgenodigd en gestimuleerd... Lees verder >>

Actiecentrum Limburg Positief Gezond gestart

Datum: 25 sept 2017
Op vrijdag 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen gaf in de voormalige steenfabriek Plinthos in Schinnen het formele startschot met de onthulling van de slogan ‘Limburg Positief Gezond’. Het Actiecentrum is een belangrijke... Lees verder >>

Over het VN Verdrag gesproken …

Datum: 11 aug 2017
UITNODIGING

Een jaar geleden is het VN Gehandicaptenverdrag geratificeerd. Dat is een mijlpaal! Hiermee heeft de inzet voor een inclusieve samenleving een mensenrechtelijk kader gekregen en een juridische basis. Het geeft ons een instrument... Lees verder >>

Training ambassadeurs VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Datum: 11 juli 2017
Training ambassadeurs VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Hoe kun je als ambassadeur of anderszins geïnteresseerde het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uitleggen, zodat het bij de luisteraars het meeste effect heeft en liefst, dat ze... Lees verder >>

Limburg; waar het bloeit, waar het kraakt

Datum: 05 juli 2017
Limburg; waar het bloeit, waar het kraakt Het begon in augustus 2016 met een vraag van gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen aan zes provinciegenoten met een verschillende achtergrond. ‘Willen jullie verkenner voor ons zijn? Peil eens in de provincie wat er na twee jaar Sociale Agenda in... Lees verder >>BrowseAloud: Klik op de oranje button voor de voorleesfunctie

 

facebook-logotwitter-bird3youtubehome

klantgericht org

Gesubsidieerd door

logo prov limburg

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook