blokjesRapportages

Rapport 'Medicijngebruik en Therapietrouw'

Al lange tijd is bekend dat er door verkeerd medicijngebruik mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of daar anderszins nadelen van ondervinden. Onderzoek van EIKpunt bevestigt dat er veel mis kan gaan en dat er diverse oorzaken of combinaties daarvan aan ten grondslag liggen.
Het onderzoek laat in elk geval zien dat goede communicatie heel belangrijk is en dat het daar nog weleens aan schort. Ook de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt is van grote betekenis.
Met de resultaten van het onderzoek wil het Huis voor de Zorg knelpunten nog meer en opnieuw onder de aandacht brengen en zo bijdragen aan verbeteringen in het op een doelmatig en veilig medicijngebruik.

Klik hier voor het rapport

 

'Ik begrijp niet dat dit er niet al is'

Beknopte eindrapportage landelijke actie 'Meer P-health in de E-health'

In mei en juni riepen de Zorgbelangorganisaties (waaronder Huis voor de Zorg) in Nederland mensen op om hun ervaringen met E-health kenbaar te maken. 1.617 mensen reageerden. Hun reacties zijn verwerkt in het rapport 'Ik begrijp niet dat dit er niet al is'.

Steeds meer mensen zijn lid van één of meer sociale netwerken op internet. Daaronder zijn ook mensen die gebruik maken van zorg, of zorg geven aan iemand uit hun omgeving. Raadpleging Tijdens de raadpleging 'Meer P-health in de E-health' ging het om drie onderwerpen.

 

Zicht op de Huisartsenpost

Resultaten peiling cliëntenpanel Huis voor de Zorg De afgelopen decennia is de acute zorg buiten de normale praktijktijden van de huisarts anders georganiseerd. De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend voor de huisartsen is georganiseerd in zogenaamde Huisartsenposten.
Deze Huisartsenposten zijn een belangrijke schakel in de (acute) zorg. Huisartsenposten hebben binnen hun functie een verantwoordelijkheid t.a.v. de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van de zorg, drie belangrijke aspecten bij de inrichting van goede gezondheidszorg.
Het is belangrijk om te weten hoe patiënten tegen de huisartsenpost (HAP) als onderdeel van de acute zorg aankijken en welke informatie over de HAP bekend is. Een peiling onder het cliëntenpanel maakt duidelijk dat er op punten veel te verbeteren valt. Met name de informatievoorziening behoeft verbetering.

 

www.KankerWieHelpt.nl - onderzoek naar een website

De diagnose kanker is een stressvolle en emotionele gebeurtenis voor zowel de patiënt als zijn of haar naasten. Vaak gaat de diagnose kanker gepaard met een grote behoefte aan informatie voor zowel de patiënt als de naasten. Het is van groot belang dat websites zijn met informatie over kanker betrouwbare en kwalitatief goede informatie bevatten.
Het doel van de huidige studie was om te onderzoeken wat het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid is van www.KankerWieHelpt.nl.
De resultaten laten zien dat de informatie op de website en de lay-out van de website goed worden beoordeeld, maar dat er ook een aantal functies zijn op de website die nog verbeterd kunnen worden.

  • Klik hier voor het rapport

 

Onderzoek concept centrum voor aangepast sporten

Ten behoeve van het ontwikkelen van de sportzone Westelijke Mijnstreek wordt in Beek een centrum gerealiseerd voor sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.
Via een peiling onder 50+ leden van het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg is het sport- en beweeggedrag nagegaan en de behoefte aan bepaalde voorzieningen geïnventariseerd. De resultaten daarvan zijn door het Huis voor de Sport verwerkt in een rapport.

 

Rapport 'De rol van de Zorgverzekeraar'

Zorgverzekeraars bieden te weinig voor de hoge premie en andere kosten, die verzekerden betalen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Dit beeld leeft bij veel verzekerden.
Dat blijkt uit een peiling, die onlangs is uitgevoerd onder de leden van het Cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg.

  • Klik hier voor het volledige rapport van "De rol van de Zorgverzekeraar"

 

Rapport 'Meldactie Huisartsenzorg'

De openingstijden van huisartsen zijn niet altijd toereikend en veel mensen kunnen niet altijd binnen 24 uur bij hun huisarts terecht. Ook ondervinden mensen belemmeringen bij het veranderen van huisarts.
Dit blijkt uit de landelijke meldactie die het Huis voor de Zorg samen met de andere Zorgbelangorganisaties en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) eind 2009 heeft gehouden.

  • Klik hier voor het volledige rapport "Meldactie Huisartsenzorg"

 

end faq

facebook-logotwitter-bird3youtubehome

klantgericht org

Gesubsidieerd door

logo prov limburg

 logo coalitie voor inclusie
Het Huis voor de Zorg is actief lid van het netwerk van de Coalitie voor Inclusie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook