blokjesInteressante websites

 

 logo alzheimer nederland2

Alzheimer Nederland


Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Alzheimer Nederland is er voor hen. Het is de missie van Alzheimer Nederland om dementie te voorkomen of genezen. En tot die tijd maakt de organisatie zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.
Website: https://www.alzheimer-nederland.nl

 

 

  logo coalitie voor inclusie

Coalitie voor Incusie


Een netwerk van organisaties en personen, die samen werken aan een inclusieve samenleving. Ofwel, een samenleving waarin iedereen ertoe doet en erbij hoort. In Limburg zijn diverse VN ambassadseurs in de weeer met het uitdragen van deze boodschap (zie onderstaand kaartje). Ook u kunt VN ambassadeur worden.

Ga naar: https://coalitievoorinclusie.nl

 

 

 consumentenbond02

Zorgvergelijker van de Consumentenbond


De Zorgvergelijker informeert u over de ziektekostenverzekeringen en -premies, die zorgverzerekaars heffen. Het is een handig hulpmiddel bij het zoeken en afsluiten van een (andere) zorgverzekering.
Het principe van de Zorgvergelijker is 'Kies, vergelijk en bespaar!'.
Website: www.consumentenbond.nl

 

 logo dementie2

Dementie.nl


Dementie.nl is er voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Je vindt hier tips, informatie en ervaringsverhalen.
Website: https://dementie.nl/

 

 

 

 

GGDZLGezondheidsatlas Jeugd Zuid-Limburg.nl


Deze gezondheidsatlas biedt een overzicht van gezondheid, welzijn en (jeugd)zorg van de Zuid-Limburgse jeugd. Op dit moment zijn cijfers en informatie opgenomen over de leefstijl van 13 t/m 16 jarigen. Het overzicht wordt later uitgebreid met andere thema's en andere leeftijdsgroepen. Daarnaast worden aanknopingspunten opgenomen voor jeugdgezondheidsbeleid.
Website: http://www.gezondheidsatlaszl.nl/

 

 

 logo mentorschap achtergrond wit

Stichting Mentorschap Limburg


Veel mensen die zorg ontvangen zijn vaak niet in staat om in deze afhankelijke positie voor hun eigen belangen op te komen.  Meestal worden zij hierin vertegenwoordigd door naaste familie. Deze vorm van belangenbehartiging heet mentorschap. Aan hen die hiervoor niet op familieleden of vrienden kunnen terugvallen biedt de Stichting Mentorschap Limburg een alternatief.
Website: www.mentorschaplimburg.nl

Bekijk ook de promo van Stichting Mentorschap Limburg. https://youtu.be/6n7_i2FeHfM

 

    

logo mezzo

Mezzo


Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.
Website: www.mezzo.nl

 

 


  logo NPCF

NPCF


De Patiëntenfederatie NPCF is een samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben.
Het Huis voor de Zorg is lid van de NPCF.
Website: www.patientenfederatie.nl

 

 

SVHSenioren Vereniging Heerlen


De Senioren Vereniging Heerlen heeft ten doel het adviseren van de gemeente Heerlen en van instellingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van ouderenbeleid.
Website: http://www.sevh.nl

 

 

kapitaalStichting Vitaal Kapitaal Limburg


Kennis, kunde & ervaring
De stichting Vitaal Kapitaal Limburg heeft als doel (vervroegd) gepensioneerden de gelegenheid te geven om, op vrijwillige basis, hun kennis, kunde en ervaring in te zetten voor maatschappelijke doeleinden.
Daarnaast biedt VKL aan Limburgse organisaties de mogelijkheid om van de diensten van de betrokken deelnemers gebruik te maken.
Website: www.vitaalkapitaallimburg.nl

 

 

logo-homeRegelhulp.nl


Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ , UWV en SVB.
Website: www.regelhulp.nl

 

 

 

kiesbeter logoKiesBeter.nl


KiesBeter.nl wijst u de weg naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland.
Deze informatie kan op kiesBeter.nl staan maar de website kan u ook verwijzen naar andere websites.

Website: www.kiesbeter.nl

 

logo vilans hulpmiddelenwijzer2Vilans Hulpmiddelenwijzer


Vilans Hulpmiddelenwijzer is onafhankelijk en bevat keuze-informatie over ruim 5.000 hulpmiddelen. Hoe ziet het hulpmiddel eruit, waar gebruik je het voor, voor wie is het geschikt en waar moet je op letten als je het product aanschaft? En over richtprijzen, fabrikanten en afmetingen.Via het Huis voor de Zorg zijn zorgvragers betrokken bij het actueel houden en toegankelijk maken van de Hulpmiddelenwijzer.
Website: www.hulpmiddelenwijzer.nl

 

 

we helpenWehelpen


Op wehelpen.nl kunt u hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kunt u samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander. Op wehelpen.nl vindt u hulpvragen en mensen die hulp aanbieden.
Website: www.wehelpen.nl

 

 

ZB NederlandZorgbelang Nederland


Dertien regionale Zorgbelangorganisaties, waaronder het Huis voor de Zorg, zijn met elkaar verbonden in de brancheorganisatie Zorgbelang Nederland. Zorgbelang Nederland is aanspreekpunt en spreekbuis voor het contact met de landelijke patiëntenorganisaties.
Website: www.zorgbelang-nederland.nl

 

 

Logo Partner van ZIAZorg Innovatie Atelier (ZIA)


In een tijd met ingrijpende wijzigingen in het zorgstelsel is stilzitten geen optie. ZIA anticipeert op de veranderende omstandigheden in de zorg, door in samenwerking vernieuwende technologieën te bedenken, uit te testen, door te ontwikkelen en uiteindelijk breed te implementeren. Bij ZIA gaan leren, kennismaken met de nieuwste technieken, vakkennis verder ontwikkelen en samenwerken aan nieuwe duurzame (zorg)oplossingen hand in hand. Het Huis voor de Zorg is ‘Vriend van ZIA’.
Website: www.zorginnovatieatelier.nl

 

facebook-logotwitter-bird3youtubehome

klantgericht org

Gesubsidieerd door

logo prov limburg

 logo coalitie voor inclusie
Het Huis voor de Zorg is actief lid van het netwerk van de Coalitie voor Inclusie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook