Euregionaal Project Senior Friendly Communities

Interreg logo NL

Live safely, enjoy life, stay involved

Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!


Dit is de kernboodschap van het project ‘Senior Friendly Communities’.
In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel van dit project is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten: Gemeenten waar zorg-, verzorger- en inclusie vriendelijkheid centraal staan. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

 

Stichting euPrevent | EMR

Het project ‘Senior Friendly Communities’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheidszorg’ van Stichting euPrevent | EMR. De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners
Universiteit Maastricht is de Lead partner van het project ‘Senior Friendly Communities’. De betrokken partnerorganisaties zijn: 
•    Huis voor de Zorg (NL)
•    Mutualité chrétienne Verviers-Eupen (BE)
•    Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège (BE)
•    Kreis Heinsberg -Gesundheitsamt/Stabsstelle für demografischen Wandel und Sozialplanung (DE)
•    Limburgs Gezondheidsoverleg (LOGO) (BE)
•    Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (BE)
•    GGD Zuid Limburg (NL)
•    Stichting euPrevent|EMR (NL)

 

De rol van het Huis voor de Zorg 

Aan elke gemeente wordt vanuit het project een coördinator toegewezen. Deze coördinator zal de intermediair zijn tussen het project en de gemeente. Het Huis voor de Zorg is coördinator van 5 gemeenten aan Nederlandse zijde. Daarnaast faciliteren en coördineren wij het bezoek van een mystery guest (iemand die zich voordoet als een burger met een hulpvraag). Daarnaast zal het Huis voor de Zorg een aantal activiteiten inzetten in het tweede jaar van het project, onder andere een workshop gericht op kennismaking met het begrip Positieve Gezondheid.

 

Financiering

Het project ‘Senior Friendly Communities’ wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd en met 983.167,50 euro door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Managing Authority Interreg V-A Euregio Meuse-Rhine Ontwikkeling ondersteund. Daarnaast ontvangt het project co-financiering en betalen de partners een eigen bijdrage.

 

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 3 jaar.

 NEW sfc logobalk financiers jpeg

facebook-logotwitter-bird3youtubehome

klantgericht org

Gesubsidieerd door

logo prov limburg

 logo coalitie voor inclusie
Het Huis voor de Zorg is actief lid van het netwerk van de Coalitie voor Inclusie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook