blokjesMedewerkers


 Foto Jo MaesJo Maes

Functie: Directeur
Tel: +31 (0)46 - 420 80 27         
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Voorzitter Management Team
- Euregionale en Europese belangenbehartiging
- Zorgverzekeraars
- Burgerkracht
- Ouderenzorg (Nationaal Programma Ouderenzorg)
- regioregie/populatiegebondenbekostiging
- CZconvenant
- Strategische allianties
- Wo onderzoek en onderwijs
- Zorgbelang Nederland


 

Foto Carel BerkhoffCarel Berkhoff

Functie: Procesondersteuner ICT
Tel: +31 (0)46 - 420 8161       
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Websitebeheer Huis voor de Zorg en Burgerkracht Limburg
- Magazine Burgerkracht
- ICT-omgeving en telefonie

 


 

FlorisdeBok Floris de Bok

Functie: Programmaleider         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 65
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Lid Management Team
- Hoogste Kwaliteit van Zorg
- Huisartsenzorg
- Ervaringen Informatie Klachtopvang (EIKpunt)
- Elektronisch Cliëntenpanel

 

 

silhouet

Sjoerd Cratsborn

Functie: Adviseur     
Tel: +31 (0)46 420 81 68
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l


 Projecten:
- GGz
- Koepeloverstijgende thema’s

 

 

 

 

foto liesbeth bewerkt 1989 Liesbeth Crousen

Functie: Medewerker EIKpunt        
Tel: +31 (0)46 - 420 80 39
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz (OCO-Wlz)
- Ervaringen Informatie en Klachtopvang

Telefoon: 0900 - 243 81 81 (Lokaal tarief)

 Foto Hilde Fincken Hilde Fincken

Functie: Projectondersteuner        
Tel: +31 (0)46 - 420 80 22
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Geestelijke Gezondheidszorg
  (Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg en Platform Zuid GGZ& OGGZ)
- Hoogste Kwaliteit van Zorg
- Ouderenzorg
- Zorgbelang VenrayFoto Desiree van Goor Desiree van Goor

Functie: Medewerker EIKpunt         
Tel: +31 (0)46 - 420 80 79
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Aandachtsgebieden:
- Ervaringen Informatie en Klachtopvang 

Telefoon: 0900 - 243 81 81 (Lokaal tarief)

 

 
Foto Geert Görtz Geert Görtz

Functie: Adviseur         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 18
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Communicatie
- Verstandelijk gehandicapten (SOL)
- Lichamelijk gehandicapten (FGL)
- Vrijwilligersbeleid
 

Max HattuMax Hattu

Functie: Adviseur        
Tel: +31 (0)46 - 420 81 58
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Lid Management Team
- Allochtone zorgvragers
- Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ)
- Platform Zuid GGZ&OGGZ
- Lokaal beleid en Zorg

 


 

Foto Stefanie Hehalatu Stefanie Hehalatu

Functie: Adviseur         
Tel: +31 (0)46 - 420 80 23
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Platform Mantelzorg Limburg
- Lokaal beleid en Wmo (Ondersteuning regionale samenwerking Wmo-raden (Maastricht Heuvelland en Parkstad) 

 

Foto Marleen van Helden Marleen van Helden

Functie: Procesondersteuner Bedrijfsvoering      
Tel: +31 (0)46 - 420 81 82
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Verstandelijk gehandicapten (SOL)
- Directiesecretariaat
- Bestuurssecretariaat
- Managementteam  Foto Gerard ter Huurne Gerard ter Huurne

Functie: Adviseur         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 14
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Gehandicaptenzorg (FGL)
- Toegankelijkheid (FGL)
- Fonds Zeggenschap
- Wmo
 

 

 

Foto Sanne Kusters Sanne Kusters

Functie: Adviseur         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 55
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Vergroten van de eigen Zeggenschap
- Actief burgerschap - IkaanZ
- Steunpunt cliënteninitiatieven
- Palliatieve Zorg
- Wmo 2015 en keukentafelgesprekken

 

 

Karin van der Leeuw Karin van der Leeuw

Functie: Adviseur         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 57
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Hoogste kwaliteit van zorg (teamlid in programmalijn)
- Ontwikkelingen in de zorg / decentralisaties
- Contacten Zorgkantoor Zuid-Limburg met cliëntenraden
- Authentieke stem aanZ / burgerinitiatieven
- Ondersteuning Donderie-overleg
- Ondersteuning werkgroep Lokaal Beleid en zorg (FGL)
- Onderst. Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Oostelijk Zuid-Limburg (ROG O-Z-L) (FGL)

 

 

Resi Penders2

Resi Penders

Functie: Adviseur team Sociale Innovatie van Burgerkracht   
Tel: +31 (0)46 420 80 24
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Cliëntenparticipatie Regioregie

 

 

 

 

Mathea Mestrom Mathea Mestrom

Functie: Procestondersteuner         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 51
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Gehandicaptenzorg
 (FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg)
- RZO/WWZ

 

Vera bewerkt1975 4 foto Vera Niessen

Functie: Adviseur        
Tel: +31 (0)46 - 420 80 45
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Regioregie
- Verstandelijk gehandicapten (SOL)
- Overleggen / contacten Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg
- Kwaliteit van zorg 

 

 

 

 

Miriam Oirbons Miriam Oirbons

Functie: Adviseur         
Tel: +31 (0)46 - 420 80 44
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Ervaringen Informatie en Klachtopvang 
 

 

 

Rosie Schaekens Rosie Schaekens

Functie: Medewerker Bedrijfsvoering         
Tel: +31 (0)46 - 420 80 70
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Financiën
- P&O en preventiemedewerker
- Wet Bescherming Persoonsregistratie
- Website en ondersteuning ICT
- BHV
- Facilitair
 

Roel SillenRoel Sillen

Functie: Adviseur         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 52
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Cliënteninitiatieven
- Workshop Zeggenschap
- Cliëntenparticipatie, vrijwilligers en ambassadeurs Huis voor de Zorg
- Project IKaanZ

 

 

 

silhouet

Denise Sliepen

Functie: Adviseur  
Tel: +31 (0)46 420 80 38
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l


 Aandachtsgebieden:
- Cliëntenparticipatie Regioregie

 

 

 

Esther StoffersEsther Stoffers

Functie: Teamleider Sociale innovatie van Burgerkracht         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 84
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Lid Management Team
- Actief Burgerschap in Zorg en Gezondheid
- IKaanZ
- Cliëntenparticipatie in onderzoek en onderwijs
- Hoogste kwaliteit van zorg 
- Projecten rondom zorg voor ouderen in een kwetsbare positie
- Intern kwaliteitsbeleid


 

Marja Veenstra Marja Veenstra

Functie: Teamleider Burgerkracht Binden en verbinden         
Tel: +31 (0)46 - 420 80 32
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Lid Management Team
- Mantelzorg
- Platform Mantelzorg Limburg (PML)
- Samenspel formele en informele zorg
- Workshop Zeggenschap 

Martine van de Venne Martine van de Venne

Functie: Adviseur        
Tel: +31 (0)46 - 420 80 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Strategisch HRM
- Cliëntenparticipatie Regioregie
- Kwaliteit van zorg
- Palliatieve zorg
- Ziekenhuiszorg
 

Gaby Visser Gaby Visser

Functie: Procesondersteuner         
Tel: +31 (0)46 - 420 80 29
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Aandachtsgebieden:
- Platform Mantelzorg Limburg
- Cliënteninitiatieven

 


 

 

Brigitte de Vries Brigitte de Vries

Functie: Procesondersteuner         
Tel: +31 (0)46 - 420 81 11
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aandachtsgebieden:
- Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ)
- Cliënteninitiatieven
- Fonds Zeggenschap
- Workshop Zeggenschap
- BHV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BrowseAloud: Klik op de oranje button voor de voorleesfunctie

 

facebook-logotwitter-bird3youtubehome

klantgericht org

Gesubsidieerd door

logo prov limburg

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook