blokjes9 netwerkorganisaties

In het Huis voor de Zorg hebben negen Limburgse koepel- en doelgroeporganisaties van zorgvragers hun krachten gebundeld. Samen maken zij zich sterk voor het verbeteren van de dienstverlening in de gezondheidszorg. Het Huis voor de Zorg ondersteunt deze netwerkorganisaties.


FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg


Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg(FGL) is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie, die de collectieve belangen behartigt van mensen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen en van mensen met een chronische ziekte in Limburg. Het belangrijkste doel van de FGL is: streven naar een volledige integratie van mensen met beperkingen in de samenleving, met name op het gebied van vervoer, wonen, sport en recreatie, toegankelijkheid, onderwijsintegratie, arbeidsintegratie, enz. De FGL staat zowel op regionaal als lokaal niveau de categorale gehandicaptenorganisaties en lokale platforms met raad en daad terzijde met voorlichting, afstemming op allerlei terreinen en het aanbieden van cursussen.


FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Mercator 1, Postbus 5185, 6130 PD Sittard
Telefoon: 046 420 81 51
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg


GGZOGGZHet Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg stelt zich tot algemeen doel systematische en structurele betrokkenheid en medezeggenschap van zorgvragers op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en met betrekking tot de maatschappelijke integratie in het bijzonder te bevorderen en te versterken in Limburg. Het Provinciaal Platform is een samenwerkings-verband tussen de drie regionale platforms GGZ. De uitgangspunten zijn o.a. het bundelen van krachten ter bevordering van kwaliteit en efficiency; collectieve belangenbehartiging en een provinciale organisatie van, voor en door zorgvragers, vanuit de basis opgebouwd.


Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg
Mercator 1, Postbus 5185, 6130 PD Sittard
Telefoon: 046 420 81 84
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


LOC Zeggenschap in Zorg, afdeling Limburg


LOCDe LOC is een landelijke organisatie voor ondersteuning en belangenbehartiging ten behoeve van cliëntenraden in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. De organisatie werkt met professionele krachten en werkt nauw samen met het Huis voor de Zorg.

 

 

De landelijke organisatie LOC is gevestigd in Utrecht
Telefoon: (030) 284 32 00


ANBO, Gewest Limburg


anbo logo 26102013ANBO is van en voor senioren die zich ongeacht hun geloof of politieke overtuiging willen aansluiten bij een sterke, onafhankelijke organisatie; een organisatie die streeft naar zelfstandigheid en keuzevrijheid in wonen, zorg, mobiliteit en activiteiten,en beschikbaarheid van betaalbare voorzieningen op die terreinen. De ANBO zet zich zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau in, om samen met andere organisaties, de sociale, materiële en culturele positie van ouderen in de samenleving te verbeteren.


ANBO

Postbus 2012, 3440 DA Woerden
Telefoon: 0348 46 66 66
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


KBO Limburg


KBO LIMBURGDe KBO is een organisatie van en voor senioren, die steunt op vele vrijwilligers. Wij maken ons sterk voor een goede positie van 50-plussers door hun belangen landelijk, provinciaal, regionaal én plaatselijk te behartigen. Daarnaast bieden wij service aan kader en leden.
Met ruim 275.000 leden is de KBO de grootste ouderenorganisatie in Nederland en daarmee een serieuze gesprekspartner voor overheid en politiek. In Limburg telt de KBO momenteel meer dan 40.000 leden, verdeeld over 153 plaatselijke afdelingen: bloeiende verenigingen met een groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten, die opkomen voor de belangen van hun leden in plaats, dorp of stad. De afdelingen zijn weer ingedeeld in 7 regio`s.


KBO, Katholieke Bond van Ouderen Limburg

Steegstraat 5, 6041 EA Roermond
Telefoon: 040 208 92 38
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


PCOB Gemeenschappelijk actief, Gewest Limburg


PCOBDit is een organisatie van en voor ouderen. Deze organisatie telt 300 leden en heeft 3 afdelingen, te weten Heerlen, Brunssum en Venlo.

 

 

De belangen van KBO-Limburg en ANBO Gewest Limburg komen overeen met de belangen van de organisatie PCOB.


PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers in Limburg


PAZHet platform Allochtone Zorgvragers is opgericht om voor de belangen van allochtone zorgvragers op te komen. In de praktijk richt het PAZ zich momenteel in hoofdzaak op Marokkaanse en Turkse zorgvragers en hun omgeving. Daarnaast richt het PAZ zich op instellingen en overheden die een taak hebben in de zorgverlening, zoals Provincie en gemeente, instellingen voor zorg en dienstverlening en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


PAZ Limburg
Voor meer informatie kunt u terecht bij Max Hattu, ondersteuner van het PAZ vanuit het Huis voor de Zorg.
Op werkdagen is Max Hattu bereikbaar op telefoonnummer 046 420 81 58. U kunt hem voor een schriftelijke reactie rechtstreeks op het hier volgende email-adres bereiken:
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


PML, Platform Mantelzorg Limburg


LogoPMLHet Platform Mantelzorg Limburg draagt bij aan een goede balans tussen enerzijds het leven van de mantelzorgers en anderzijds de zorg voor zijn zorg- of hulpbehoevend persoon. Het PML wil dit realiseren door de uitoefening van de belangenbehartiging (inclusief zeggenschap) en door de beleidsparticipatie van, voor en door mantelzorgers op collectief niveau in Limburg.


Om deze missie te verwezenlijken wil het PML een provinciale organisatie zijn die:

  1. Opkomt voor de collectieve belangen en zeggenschap van, voor en door mantelzorgers
  2. Een onafhankelijke positie inneemt
  3. Aanvullend opereert ten opzichte van het werkveld en de lokale en de landelijke; Belangenbehartiging in het bijzonder
  4. Deskundig, slagvaardig en resultaatgericht werkt
  5. Zich kenmerkt door een transparante en flexibele organisatie


Platform Mantelzorg Limburg
Mercator 1, Postbus 5185, 6130 PD Sittard.
Telefoon: 046 420 81 59. 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


SOL


SOLSOL is van u en voor u. Het SOL is een samenwerkingsverband van oudergroeperingen die de belangen behartigen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg. Naast het provinciaal SOL-bestuur, kent het SOL twee bestuurlijke regio's, Noord- en Midden-Limburg én Zuid-Limburg, die vertegenwoordigd zijn in het provinciaal bestuur. Hier komen alle lijnen samen, hier wordt het beleid uitgestippeld. De beide regiobesturen zitten door deze organisatiestructuur dichtbij de mensen die vragen om onderling contact. Om gezamenlijk zorgen of problemen met elkaar te bespreken en op te lossen.


SOL, Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
Mercator 1, Postbus 5185, 6130 PD Sittard.
Telefoon: 046 420 81 82.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook