blokjesVrijwilligers bij het Huis voor de Zorg

De 9 koepel- en doelgroeporganisaties van zorgvragers worden gevormd door talloze vrijwilligers, mensen die op bestuurlijk en/of uitvoerend niveau actief zijn. Provinciale bestuurders en werkgroepleden van deze netwerkorganisaties voeden het Huis voor de Zorg met hun ervaringsdeskundigheid. Op de diverse sites van deze organisaties vindt u meer informatie over hun activiteiten. Bij het Huis voor de Zorg in Sittard zijn ook vrijwilligers actief. Zowel in diverse werkgroepen als bij sommige projecten brengen ze hun ervaringen en kennis in. Ook bij EIKpunt (Ervaringen, Informatie en Klachten) werken vrijwilligers in de frontoffice. Zij beantwoorden vragen en wijzen bellers zo goed mogelijk de weg.

 

‘Mensenwerk’: Vrijwilligersbeleid Huis voor de Zorg

Vrijwilligerswerk is mensenwerk. Vandaar dat het vrijwilligersbeleid van het Huis voor de Zorg de naam ‘Mensenwerk’ draagt. Mensenwerk beschrijft het geheel aan voorwaarden, die worden gehanteerd om de samenwerkingsrelatie met vrijwilligers te verstevigen en om te bevorderen dat beroepskrachten én vrijwilligers zich gezamenlijk inzetten om gestelde doelen en (persoonlijke) ambities te verwerkelijken.


Vrijwilligerswijzer ofwel samenwerkingscontract

De Vrijwilligerswijzer is onlosmakelijk verbonden met Mensenwerk. De Vrijwilligerswijzer bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een samenvatting van Mensenwerk, het vrijwilligersbeleid. Het tweede deel is de overeenkomst die – na ondertekening – de wederzijdse samenwerking bekrachtigt.


Scholingsplan

Het Huis voor de Zorg heeft uitgesproken, functionele opvattingen over scholing. Functioneel, omdat aan scholing bepaalde doelen en functies worden toegekend die nauw verband houden met het functioneren van de organisatie én het (persoonlijk) functioneren van de vrijwilligers binnen de organisatie.


Assistent vrijwilligersbeleid

De Assistent vrijwilligersbeleid is een hulpmiddel dat organisaties kunnen gebruiken bij het ontwikkelen dan wel verbeteren van vrijwilligersbeleid.
De Assistent vrijwilligersbeleid bestaat uit drie delen:

  1. de QUICK-SCAN, die u vertelt hoe het met de inhoud en de kwaliteit van het vrijwilligersbeleid van uw organisatie gesteld is;
  2. de TOOLKIT, die u instrumenten geeft waarmee u tekortkomingen in het vrijwilligersbeleid kunt verhelpen;
  3. de ARBOCHECK, die u in staat stelt om de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie zichtbaar te maken en te verbeteren.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook