blokjesAdviezen en Rapporten

 

Advies cliëntgerichte integrale ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg moet mensgericht zijn en 'op maat' zijn afgestemd op de persoon, die de zorg ontvangt. Bovendien moet de zorg samenhangend georganiseerd zijn in een zorgnetwerk. Dat zijn de kernpunten uit het 'Advies cliëntgerichte integrale ziekenhuiszorg', dat het Huis voor de Zorg heeft opgesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Limburg. Het advies moet ertoe leiden dat de kwaliteit van zorg in de Limburgse ziekenhuizen nog beter en meer cliëntgericht wordt.

<Klik hier voor het advies>
<Klik hier voor de checklist>
<Klik hier voor het affiche>

 

Rapport 'Meldactie Huisartsenzorg'

De openingstijden van huisartsen zijn niet altijd toereikend en veel mensen kunnen niet altijd binnen 24 uur bij hun huisarts terecht. Ook ondervinden mensen belemmeringen bij het veranderen van huisarts.
Dit blijkt uit de landelijke meldactie die het Huis voor de Zorg samen met de andere Zorgbelangorganisaties en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) eind 2009 heeft gehouden.

  • Klik hier voor het volledige rapport "Meldactie Huisartsenzorg"

 

Rapport 'Medicijngebruik en Therapietrouw'

Al lange tijd is bekend dat er door verkeerd medicijngebruik mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of daar anderszins nadelen van ondervinden. Onderzoek van EIKpunt bevestigt dat er veel mis kan gaan en dat er diverse oorzaken of combinaties daarvan aan ten grondslag liggen.
Het onderzoek laat in elk geval zien dat goede communicatie heel belangrijk is en dat het daar nog weleens aan schort. Ook de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt is van grote betekenis.
Met de resultaten van het onderzoek wil het Huis voor de Zorg knelpunten nog meer en opnieuw onder de aandacht brengen en zo bijdragen aan verbeteringen in het op een doelmatig en veilig medicijngebruik.

 

Zicht op de Huisartsenpost

Resultaten peiling cliëntenpanel Huis voor de Zorg De afgelopen decennia is de acute zorg buiten de normale praktijktijden van de huisarts anders georganiseerd. De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend voor de huisartsen is georganiseerd in zogenaamde Huisartsenposten.
Deze Huisartsenposten zijn een belangrijke schakel in de (acute) zorg. Huisartsenposten hebben binnen hun functie een verantwoordelijkheid t.a.v. de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van de zorg, drie belangrijke aspecten bij de inrichting van goede gezondheidszorg.

 

Onderzoek concept centrum voor aangepast sporten

Ten behoeve van het ontwikkelen van de sportzone Westelijke Mijnstreek wordt in Beek een centrum gerealiseerd voor sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.
Via een peiling onder 50+ leden van het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg is het sport- en beweeggedrag nagegaan en de behoefte aan bepaalde voorzieningen geïnventariseerd. De resultaten daarvan zijn door het Huis voor de Sport verwerkt in een rapport.

 

Rapport 'De rol van de Zorgverzekeraar'

Zorgverzekeraars bieden te weinig voor de hoge premie en andere kosten, die verzekerden betalen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Dit beeld leeft bij veel verzekerden.
Dat blijkt uit een peiling, die onlangs is uitgevoerd onder de leden van het Cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg.

  • Klik hier voor het volledige rapport van "De rol van de Zorgverzekeraar"

end faq

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook