epecs rechten B patient in NL'Uw rechten... als Belgische patiënt in Nederland'

"Wat zijn mijn rechten als ik als Belgisch burger in het ziekenhuis in Nederland behandeld wordt?". Dit kan een vraag zijn die u zich stelt als u misschien gepland of onverwacht een behandeling ondergaat in, bijvoorbeeld, een Nederlands ziekenhuis.

  • Klik hier voor de brochure 'Uw rechten... als Belgische patiënt in Nederland'.

Overzicht folders en brochures

Toolkit Patiëntenparticipatie in
 de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

Toolkit Patientenparticipatie in de Palliatieve Zorg Op donderdag 31 mei is op de slotconference ‘Betekenisvolle patiëntenparticipatie in palliatieve projecten’ in Utrecht de toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs-... Lees verder >>

Visie en uitgangspunten cliëntenparticipatie

nfa brochure visie uitgangspunten clientenparticipatie 19072017 Visie en uitgangspunten cliëntenparticipatie Deze brochure gaat over cliëntenparticipatie in onderwijs, onderzoek en innovatie, over een specifieke vorm van burgerparticipatie: de burger in de rol van... Lees verder >>

Folder workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’

Workshop Positieve Gezondheid en Ik Positief Gezond Folder workshop ‘Positieve Gezondheid Positief Gezond!' De workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’ inspireert en motiveert mensen om zich het gedachtegoed van Positieve Gezondheid... Lees verder >>

Positief gezond ondernemen. Naar een Positieve Agenda voor Limburg

Positief gezond ondernemen Positief gezond ondernemen.
Naar een Positieve Agenda voor Limburg Geïnspireerd door het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber ontwikkelde filosoof en schrijver Govert Derix ideeën voor... Lees verder >>

Werkboek evaluatie patiëntenparticipatie

werkboek evaluatie patientenparticipatie 21022013 Werkboek evaluatie patiëntenparticipatie Het werkboek is een voorbeeld van hoe je cliëntenparticipatie, zoals klankbordgroepen, raden en commissies, kunt evalueren. Er wordt gebruikt gemaakt van de... Lees verder >>

Euregionaal Project Senior Friendly Communities Interreg

Interreg logo NL Euregionaal Project Senior Friendly Communities Live safely, enjoy life, stay involved Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio... Lees verder >>

Voorbij sterk en zwak. Naar een praktijk van authentieke zorg

Expeditie authentieke stem Voorbij sterk en zwak Eind 2015 vroeg het Huis voor de Zorg mij of ik als filosoof en burger op zoek zou willen gaan naar de ‘authentieke stem van burgers in een kwetsbare positie’ Govert Derix... Lees verder >>

Een goed medicijngebruik -Tips voor u en uw apotheek-

Brochure Een goed medicijngebruik Een goed medicijngebruik -Tips voor u en uw apotheek- Gebruikt u medicijnen? Dan is het van belang dat u uw medicijnen goed inneemt en weet wat u ervan kunt verwachten. Daarbij kan uw apotheker of apotheekassistente... Lees verder >>

Methodiekbeschrijving patiëntenparticipatie

EBCD Methodiek Methodiekbeschrijving patiëntenparticipatie Als onderdeel van het project ‘Patiëntenparticipatie in de zorg’ is gereedschap ontwikkeld, namelijk een methodiekbeschrijving patiëntenparticipatie,... Lees verder >>

Handleiding Mantelzorg van oudere patiënt

EBCD handleiding Handleiding Mantelzorg van oudere patiënt Als onderdeel van het project ‘Kwaliteitsverbetering van zorg voor ouderen met kanker’ is gereedschap ontwikkeld, namelijk een methodiekbeschrijving patiëntenparticipatie... Lees verder >>

Gezondheidszorg in een andere EU-lidstaat

brochure gezondheidszorg andere EU lidstaat 24102016 Brochure ‘Gezondheidszorg in een andere EU-lidstaat’
Deze brochure is bedoeld om u te informeren over uw rechten als het gaat om grensoverschrijdende gezondheidszorg en geeft u de contactgegevens... Lees verder >>

Folder Mantelzorg 2016 'Zorgt u voor een ander?'

folder Mantelzorg NML 2016 A5 LR Zorgt u voor een ander? 'De folder ‘Zorgt u voor een ander? beschrijft waar u op moet letten en waar u als mantelzorger terecht kunt voor hulp en ondersteuning.   De folder voor Noord- en Midden-Limburg... Lees verder >>

Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten

Ouderenparticipatie Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten Deze brochure is een handreiking voor organisatoren en bestuurders van projecten voor ouderen in een kwetsbare positie. Klik hier voor de brochure.... Lees verder >>

10 jaar RZO Peel en Maas

brochure 10 jaar RZO peelenmaas 10 jaar RZO Peel en Maas In deze brochure kijken actieve en betrokken burgers, de portefeuillehouder en een beleidsmedewerker van de gemeente Peel en Maas terug op de resultaten en effecten van 10 jaar... Lees verder >>

Inspiratienota patiëntenparticipatie

EBCD Inspiratienota Inspiratienota patiëntenparticipatie Als onderdeel van het project ‘Kwaliteitsverbetering van zorg voor ouderen met kanker’ is gereedschap ontwikkeld, namelijk een methodiekbeschrijving patiëntenparticipatie... Lees verder >>

Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek

brochure keukentafelgesprek Brochure keukentafelgesprek vernieuwd De brochure ‘Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek’ is vernieuwd. Er is, onder meer, informatie toegevoegd over ‘Positieve... Lees verder >>

Flyer cliëntenpanel Limburg

flyer clientenpanel limburg 20072016 Flyer cliëntenpanel Limburg Het Cliëntenpanel Limburg verzamelt op een snelle manier meningen en standpunten van zorgvragers en andere burgers over hún ervaringen met zorg, welzijn en wonen in Limburg.... Lees verder >>

‘Getuige zijn’, de opbrengsten van het project De Kracht van Ontmoeting

Getuige zijn plaatje ‘Getuige zijn’, de opbrengsten van het project De Kracht van Ontmoeting Een gesprekje met een oude man in het ziekenhuis, een bezoek aan een vrouw die stemmen hoort of de wekelijkse koffie bij de... Lees verder >>

Wijk- en buurtgericht werken aan samenredzaamheid

Naamloos Wijk- en buurtgericht werken aan samenredzaamheid In dit document wordt het thema wijk- en buurtgericht werken belicht, gecombineerd met een aantal praktijkvoorbeelden. Ook worden twee checklists... Lees verder >>

'Uw rechten ... als Nederlandse patiënt in België'

epecs brochure rechten NL patient in B 'Uw rechten ... als Nederlandse patiënt in België' "Wat zijn mijn rechten als ik als Nederlandse burger in het ziekenhuis in België behandeld wordt?". Dit kan een vraag zijn die u zich stelt als u... Lees verder >>

'Kroonjuwelen' netwerk Huis voor de Zorg

Kroonjuwelen 'Kroonjuwelen' netwerk Huis voor de Zorg In 'Kroonjuwelen' zijn de meest belangrijke doelstellingen, waarden en successen van de koepel- en doelgroeporganisaties van het Huis voor de Zorg samengebracht.... Lees verder >>

Wensenlijst Welzijn

Wensenlijst Welzijn Wensenlijst Welzijn Veelal hebben (toekomstige) zorgvragers, zowel ouderen als mensen met een functiebeperking geen of te weinig inzicht in de mogelijkheden en verschillen tussen het (zo lang mogelijk)... Lees verder >>

Gereedschapskist Zeggenschap

workshop zeggenschap Gereedschapskist Zeggenschap Om de zeggenschap van zorgvragers te vergroten heeft het Huis voor de Zorg de 'Gereedschapskist Zeggenschap' ontwikkeld. Deze gereedschapskist bevat allerlei materialen, die... Lees verder >>

Brochure 'Naar een versterkte positie van zorgvragers in Limburg'

naareenversterktepositie 06042010 Brochure 'Naar een versterkte positie van zorgvragers in Limburg' Limburg kent een krachtig en samenhangend netwerk van georganiseerde zorgvragers, ondersteund door het Huis voor de Zorg. Deze structuur... Lees verder >>

Handreiking voor beleid en uitvoering in de lokale praktijk

brochure te gekke buren Handreiking voor beleid en uitvoering in de lokale praktijk (Te) gekke buren: mensen met psychiatrische problematiek in de spotlight Ieder mens kan te maken krijgen met psychiatrische problematiek: van... Lees verder >>

Steunpunt Cliënteninitiatieven

folder Clinteninitiatieven Steunpunt Cliënteninitiatieven Van idee naar activiteit! Het Steunpunt Cliënteninitiatieven helpt patiëntenorganisaties, belangenverenigingen of zelfhulpgroepen met het realiseren van hun ideeën voor... Lees verder >>

Addendum ‘KBI cliëntenraad’

Addendum KBI clintenraad def 23022015 Addendum ‘KBI cliëntenraad’ Het Huis voor de Zorg heeft in samenwerking met het Voorzittersoverleg cliëntenraden ziekenhuizen Limburg (POCZ) een addendum samengesteld op de brochure ‘KBI cliëntenraad’,... Lees verder >>

Brochure 'KBI cliëntenraad'

KBI volledig Brochure 'KBI cliëntenraad' Het Huis voor de Zorg heeft, in samenwerking met de cliëntenraden van Atrium Medisch Centrum Parkstad, Orbis Medisch Centrum en VieCuri, de brochure 'Kwaliteitsbeoordelingsinstrument... Lees verder >>

'Uw rechten... als Nederlandse patiënt in Duitsland'

epecs brochure rechten NL patient in D 'Uw rechten... als Nederlandse patiënt in Duitsland' "Wat zijn mijn rechten als ik als Nederlandse burger in het ziekenhuis in Duitsland behandeld wordt?". Dit kan een vraag zijn die u zich stelt als... Lees verder >>

Zorg voor kwaliteit

zorg voor kwaliteit 23122010-1 Zorg voor kwaliteit Etil, RenM|Matrix en het Huis voor de Zorg bieden zorginstellingen in Limburg de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun imago, afgezet tegen het beeld dat de zorgconsument in Limburg... Lees verder >>

Monitoring vanuit ouderenperspectief

Monitoring uitgangspunten npo 14091010 Monitoring vanuit ouderenperspectief 10 uitgangspunten Het doelgroeppanel van het NPO (Nationaal Programma Ouderenzorg) Zuid-Limburg heeft – vanuit ouderenperspectief – 10 uitgangspunten geformuleerd... Lees verder >>

Lustrumuitgave 'Zeggenschap, daar word je beter van'

zeggenschap daar word je beter van Lustrumuitgave 'Zeggenschap, daar word je beter van' Bij zijn oprichting in 2002 kreeg het Huis voor de Zorg van de Provincie Limburg als belangrijkste opdracht mee om de veelheid van patiënten-, gehandicapten-... Lees verder >>

Brochure 'Van gericht signaal tot gewenst effect'

Van gericht signaal naar gewenst effect Brochure 'Van gericht signaal tot gewenst effect' In de publicatie 'Wmo-raad Nieuwe Stijl' van MOVISE (kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkeling) wordt de rol van de Wmo-raad als signaleerder centraal... Lees verder >>

'Kwaliteit in de praktijk'

Kwaliteitswaaier definitief juni 2007 'Kwaliteit in de praktijk. Cliëntenraden en het inkoopbeleid van zorgkantoren/zorgverzekeraars' In het kader van het project hebben de LOC-Limburg en het Huis voor de Zorg een praktisch hulpmiddel ontwikkeld... Lees verder >>

'Medisch behandeld worden in de EU; waar moet je op letten?'

epecs medisch behandeld worden in EU 'Medisch behandeld worden in de EU; waar moet je op letten?' Steeds meer mensen uit de grensregio's gaan naar het buurland om bijvoorbeeld inkopen te doen. Men hoort bovendien van familie, vrienden en... Lees verder >>

Brochure ‘Zorgbelang, partner in participatie’

Zorgbelangbrochure participatie Brochure ‘Zorgbelang, partner in participatie’ informeert over werkwijze Zorgbelangorganisaties Zorgbelang Nederland – het landelijk netwerk van 13 belangenorganisaties (waaronder het Huis voor... Lees verder >>

Chronisch zieken en de Wmo

chronisch zieken en de wmo Chronisch zieken en de Wmo De brochure 'Chronisch zieken en de Wmo' is geschreven om patiëntenverenigingen en Wmo–raden te helpen bij het ontwikkelen van hun visie op de relatie tussen chronisch zieken... Lees verder >>

Publieksinformatie Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg Wat vraag ik aan  mijn arts NPCF Publieksinformatie Eerstelijnszorg Eerstelijnszorg – Zeggenschap over zorg dicht bij huis Wat doet u om zelf de regie te hebben en houden over de zorg door bijvoorbeeld uw huisarts, tandarts of fysiotherapeut?... Lees verder >>

Cliëntenparticipatie in onderzoek

Clintenparticipatie in onderzoek versie clienten juni 2015 Cliëntenparticipatie in onderzoek De brochure ‘Cliëntenparticipatie in onderzoek’ is een eerste kennismaking met cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek op het gebied van zorg en welzijn.... Lees verder >>

'Uw rechten... als Belgische patiënt in Nederland'

epecs rechten B patient in NL 'Uw rechten... als Belgische patiënt in Nederland' "Wat zijn mijn rechten als ik als Belgisch burger in het ziekenhuis in Nederland behandeld wordt?". Dit kan een vraag zijn die u zich stelt als u misschien... Lees verder >>

Levende verhalen uit Parkstad

alke portrettenbundel september 2015 Levende verhalen uit Parkstad Authentieke verhalen van burgers uit de Gemeenten Onderbanken en Heerlen. Zij vertellen over zorg, gezondheid en hun rol in de participatiesamenleving. De gebundelde... Lees verder >>

Flyer OCO

flyer OCO 30042015 Flyer OCO Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Wlz-indicatie) hebben ook recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Woont u in Limburg, heeft u een Wlz-indicatie en heeft u hulp nodig bij... Lees verder >>

Het Huis voor de Zorg staat er voor ú!

folder Huis voor de Zorg Het Huis voor de Zorg staat er voor ú! Het Huis voor de Zorg is een onafhankelijke organisatie, die zich inzet voor de belangen van ú en alle andere (potentiële) zorgvragers in Limburg. U kunt bij... Lees verder >>

De kanteling en het keukentafelgesprek

De kanteling en het keukentafelgesprek De kanteling en het keukentafelgesprek Dit visiedocument bevat een algemene visie, met name gericht op de uitvoering van de kanteling, vanuit het perspectief van het Huis voor de Zorg en de netwerkorganisaties,... Lees verder >>

Zorg voor elkaar in Limburg: visie Huis voor de Zorg op mantelzorg

Visie mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg: visie Huis voor de Zorg op mantelzorg De samenleving is in beweging; het aantal mensen met een chronische aandoening zal toenemen, ziekenhuisopnames duren korter, mensen... Lees verder >>

Folder project ‘De kracht van ontmoeting’

folder De Kracht van Ontmoeting Folder project ‘De kracht van ontmoeting’ Het Platform Allochtone Zorgvragers, en het Provinciaal Platform GGz&OGGz Zorgvragers Limburg constateren dat leden van hun achterban vaak eenzaam... Lees verder >>

Wonen, Welzijn en Zorg

Wonen, Welzijn en Zorg voor mensen met psychiatrische, psychische en/of verslavingszorgproblematiek De overheid wil dat iedere burger aansluiting vindt en behoudt met de omgeving waarin hij/zij leeft.... Lees verder >>

Suggesties en tips voor patiënten

Suggesties en tips voor patiënten ten aanzien van wachttijden en/of wachtlijsten van ziekenhuizen Als u als patiënt moet wachten voor een behandeling door een arts of zorginstelling, dan biedt 'de wachttijd'... Lees verder >>Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook